Norberto Fabian Xuana: Skeleton Dog

Beautiful skeleton dog with its bone by artist Norberto Fabian .

Origin: Oaxaca
Dimensions: 5''Tall 8''Long 2.5''Wide