Norberto Fabian Xuana: Zapotec Lizard

Very attractive Zapotec lizard by artist Norberto Fabian.

Origin: Oaxaca
Dimensions: 2.5''Tall 8''Long 5.5''Wide