Norberto Fabian: Mariachi Skeleton

Charming skeleton Mariachi by Oaxaca woodcarver Norberto Fabian.

Origin: Oaxaca
Dimensions: 5.5''Tall 2.5''Long 2.5''Wide