Lauro Ramirez: Howling Coyote

Beautiful howling coyote by artist Lauro Ramirez.

Origin: Oaxaca
Dimensions: 9.5''Tall 9''Long 4''Wide