Eduardo Fabian: Fish

Charming fish woodcarving by artist Eduardo Fabian.

Origin: Oaxaca
Dimensions: 7''Tall    3.5''Long    3.5''Wide 

$145.00 145.00

In stock. Ready to Ship.
Free U.S. Shipping, Handling, and Insurance