Eugenia Fabian Xuana: Bear

Charming oso, bear carving by Eugenia Fabian.

Origin: Oaxaca
Dimensions: 4''Tall 6.5''Long 4.5''Wide